Klasa czwarta sportowa o profilu lekkoatletyka

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów, do wzięcia udziału w rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka. W celu zgłoszenia należy wypełnić wniosek zamieszczony w zakładce „Rekrutacja”- „Rekrutacja do klasy czwartej sportowej” oraz dostarczyć go do szkoły w tradycyjny sposób lub droga elektroniczną na adres mkacprzak@sp112.waw.pl. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Termin próby sprawnościowej zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów.
 

Udostępnianie boisk szkolnych w czasie epidemii koronawirusa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 informuje, że do odwołania udostępnia boiska przyszkolne TYLKO i WYŁĄCZNIE na potrzeby podmiotów prowadzących działalność sportową w formie zorganizowanych treningów / zajęć sportowych (kluby sportowe), z którymi ma podpisaną umowę. Boiska udostępniane są ww. podmiotom w dni powszednie w godz. 17.00-20.00.

Dla osób korzystających z obiektów sportowych indywidualnie oraz grup nienależących do klubów sportowych, z którymi szkoła ma podpisaną umowę, boiska nie są udostępniane.

Karta miejska

Szanowni Państwo,

 Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

  • do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
  • do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.

Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 01 września 2020 r.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną 

Link  dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to :  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b48a785e  

W załączeniu przekazujemy również ” Instrukcję ” do elektronicznego składania wniosków.

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198

Instrukcja wnioski elektroniczne

 

Próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów do klasy czwartej sportowej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów do klasy czwartej sportowej odbędzie się 2 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie. Zbiórka o godz. 9.30 w celu przeprowadzenia rozgrzewki. Prosimy, aby dzieci miały strój dostosowany do warunków pogodowych.
W zakładce „Rekrutacja- rekrutacja do klasy czwartej sportowej” zamieszczony został aktualny harmonogram.

Szkoła z Klasą