Finał Dzielnicowego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka w SP 112

Dnia 10.11. 2017 r. w Szkole Podstawowej nr112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie odbył się finał Dzielnicowego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka.

Konkurs jest ściśle związany z  obchodami Święta Niepodległości i ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywne włączanie się uczniów w obchody świąt narodowych.

W Szkole Podstawowej nr112 konkurs jest organizowany już od kilku lat, a w tym roku po raz pierwszy ma rangę konkursu dzielnicowego pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka.

Do konkursu przystąpiły 23 reprezentacje ośmiu białołęckich szkół podstawowych, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach artystycznych: muzycznej i recytatorskiej oraz w trzech kategoriach wiekowych: najmłodsi uczestnicy z klas trzecich, klasy czwarte i piąte oraz najstarsi: klasy szóste i siódme.

W jury zasiedli nauczyciele przygotowujący uczestników oraz zaproszeni goście:

- p. Teresa Ostaszewska – kierownik muzyczny teatru Baj,

- p. Aneta Płuszka – reżyser i aktorka teatru

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Na niewielkiej scenie na Zaułku zaprezentowali się najlepsi spośród uczestników eliminacji przeprowadzonych w macierzystych szkołach. Zachwyciły zwłaszcza występy najmłodszych uczestników, którzy oprócz dobrego przygotowania wokalnego, wykazali się również pomysłowymi strojami. Najwięcej emocji wzbudziły recytatorskie i wokalne występy najstarszych uczniów, którzy reprezentowali najliczniejszą grupę wykonawców.

I miejsce w kategorii: piosenka kl. 3 zdobył zespół SP355 pod kierunkiem p. Justyny Zdzieborskiej;

Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał zespół Małe Animato p. Marty Barszczowskiej

I miejsce w kategorii: recytacja kl. 4-5 wywalczył Marcel Wiśniewski z SP 112, a wyróżniona została Matylda Fabisiewicz.

W kategorii muzycznej klas 4-5 nie przyznano pierwszej nagrody, natomiast równorzędne wyróżnienia otrzymał zespół kl.5B z SP 112 i Animato – reprezentujący SP 231.

Wśród najstarszych uczniów najlepiej recytowały dziewczęta: Wiktoria Guzek z SP 154 (I miejsce) i Julia Gierczak z SP 112 (wyróżnienie).

Najwięcej uczestników wystąpiło w ostatniej kategorii muzycznej, a poziom był tak wyrównany, że jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród dla zespołu SP 355 i Sary Tomczak reprezentującej SP 257 oraz wyróżnienia dla zespołu  SP 257.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mamy nadzieję, ze przyszłoroczna edycja również dostarczy nam tak wielu wrażeń.

Marzena Makowska

„Pumpkin Feast”

Dnia 31.10  odbył się w naszej szkole konkurs  „Pumpkin Feast”, który został organizowany przez Samorząd Uczniowski kl. IV – VII. Zadaniem uczniów było wykonanie lampionu z dyni według własnego wzoru. Było dużo zabawy przy wspólnym tworzeniu ciekawych prac. Cel, to wybór tego  jednego – najładniejszego. Niektórzy uczniowie wykonywali lampiony  w domu. Wystawa prac odbyła się przy wejściu do szkoły w dniach 30.10- 7.11.

Jury miało duży problem z wyborem najładniejszych lampionów, wszystkie były pomysłowo wykonane, miały formy czarownic, nietoperzy, piłek.  Oto wynik konkursu:

I miejsce: kl. VA i kl. VG

II miejsce: kl.VIIC

III miejsce: kl.IVC

Wyróżnienia:

Kl. IVD, IVE, IVF, VIA, VIIA i lampion w formie piłki ( brak podpisu)

Opiekun konkursu: Marzenna Marciniak