Klasa siódma dwujęzyczna- rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do klasy siódmej dwujęzycznej- czeka jedno wolne miejsce. Warunkiem przyjęcia ucznia do tej klasy jest złożenie wniosku o przyjęcie, przystąpienie do testu predyspozycji językowych w wyznaczonym terminie oraz przekroczenie wymaganego progu zaliczającego test.  

Klasy czwarte oraz siódme w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w klasach czwartych oraz siódmych nastąpiły następujące zmiany: 

  • uczniowie z klasy 3F rozpoczną naukę w klasie 4E 
  • uczniowie z klasy 3E zostali podzieleni oraz przypisani do pozostałych oddziałów  
  • uczniowie z klasy 6A oraz 6B rozpoczną naukę w klasie 7B 
  • uczniowie z klasy 6C oraz 6D rozpoczną naukę w klasie 7C 
  • klasa 6F będzie klasą 7D a klasa 6E pozostaje 7E 
  • uczniowie zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego będą uczęszczali do klasy 7A 

    Szczegółowe informacje o przydziale uczniów zostaną Państwu przekazane poprzez platformę Librus po 10 sierpnia.  

Klasa czwarta sportowa

Z przykrością informujemy, że z powodu niewystarczającej liczby kandydatów, w roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie utworzona w naszej szkole  klasa czwarta sportowa. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia a po zakończeniu rekrutacji do oddziału sportowego do naszej placówki zakwalifikowało się tylko 11 chętnych.  

Przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że 5 sierpnia 2020 r. do rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych w filii naszej szkoły, zostały wysłane na podane podczas rekrutacji adresy e-mail wiadomości z informacją o oddziale/klasie do jakiej zostały dzieci przypisane. W przypadku braku wiadomości prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie spamu w swoich skrzynkach lub o kontakt ze szkołą w celu uzyskania ww. informacji.  

 

Szkoła z Klasą