Karnawał z „Kotami”

W naszej szkole karnawał rozpoczął się od  przedstawienia pt.: „Koty”. Afisz „Karnawał z Kotami” zapraszał uczniów na radosną historię o podwórkowej przyjaźni. Wszystkie dzieci chciały mieć pewność, że i one zobaczą spektakl. Dzięki przychylności wielu osób, w tym Dyrekcji, udało się zorganizować występy dla ponad 15 klas. Salwy śmiechu i żywą reakcję publiczności widać było w czasie trwania całego przedstawienia. Dzieci utożsamiły się z bohaterami, razem z nimi odczuwały radość i smutek, szczęście i trwogę.  Spektakl wzruszył i wywołał silne emocje nie tylko wśród uczniów, ale i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy zaprezentować, w tym radosnym czasie, naszą historię.

Koło teatralne