FESTIWALE… FESTIWALE…

8 marca b.r. –  w Domu Kultury „Świt” odbył się  Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „MASKA 2018”

Nasza szkoła zaprezentowała na nim dwa spektakle:

„Koty – czyli podwórkowe upadki i wzloty” – przygotowane przez „Teatr na Zaułku” (kategoria dzieci starszych) –  pod kierunkiem Eleny Gorzelak  oraz „Tańczący Niedźwiedź” –  Grupa Teatralna „Wielokropek” (kategoria dzieci młodszych) – opieka artystyczna:  Michał Szulakowski , Ewa Gostkowska, Barbara Jarosz i Magdalena Zielińska.

Po obejrzeniu ponad dwudziestu zespołów  – Jury, w którym zasiadali znani aktorzy, przyznało każdej  z  grup teatralnych  3-cią nagrodę, a Filip Grzęda z Grupy Teatralnej „Wielokropek” otrzymał wyróżnienie  za  tytułową rolę w „Tańczącym Niedźwiedziu”.

Gala finałowa połączona z uroczystym wręczeniem nagród  odbyła się 22 marca.

*               *                *                   *

Szkolny teatr „Wielokropek”  zgłosił  także swój udział w dorocznym Mazowieckim Festiwalu Twórczości Artystycznej „ASTERIADA  2018” organizowanym przez Dom Kultury „Włochy”. Okazało się, że jako jedyny zespół dzieci młodszych  przeszedł  eliminacje wstępne i został  zakwalifikowany do udziału w finale.

10 marca „Wielokropek”  wystąpił  podczas  eliminacji finałowych ze  spektaklem „Tańczący Niedźwiedź”, przygotowanym  przez uczniów  klas trzecich  pod opieką zespołu nauczycieli: Michała Szulakowskiego, Ewy Gostkowskiej, Magdaleny Zielińskiej i Barbary Jarosz.

Przedstawienie spotkało się z ogromną życzliwością Jury. Chwalono  zarówno autorski scenariusz, jak i ogólny wyraz artystyczny, scenografię oraz grę małych aktorów. Niedługo potem,  23 marca odbył się  Koncert  Galowy,  podczas którego  Grupa Teatralna  „Wielokropek”  otrzymała  pierwszą nagrodę w kategorii dzieci młodszych  za  przedstawienie „Tańczący  Niedźwiedź”.  Gratulujemy tak pięknego sukcesu.