Samorząd Uczniowski – działamy!

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi w naszej
szkole pod patronatem Samorządu Uczniowskiego. W zakładce „Kalendarium
działań SU” zamieściliśmy krótkie relacje z Dnia Wiosny oraz Dnia
Solidarności z Autyzmem.