Przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż zostały już utworzone listy dzieci z podziałem na grupy na rok szkolny 2018/2019. Ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych listy nie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.
W dniach 18-20 lipca zostały wysłane na Państwa adresy e-mail informacje dot. przypisania dziecka do konkretnej klasy. Tych z Państwa, którzy nie dostali wiadomości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu uzyskania ww. informacji. Proszę jednak w pierwszej kolejności sprawdzić folder ze spamem w swoich skrzynkach, gdyż przy dużej ilości odbiorców poczta mogła potraktować e-maila ze szkoły jako spam. Ponadto nie wszyscy z Państwa przy zgłaszaniu dziecka do szkoły podali adres poczty. Zdarzały się też komunikaty o problemie z wysłaniem wiadomości na niektóre adresy.

Marta Kacprzak
starszy referent ds.uczniów