Informacja dla rodziców/opiekunów ws. Egzaminu ósmoklasisty

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami, które zostały zamieszczone w zakładce Rodzice/Informacje dla rodziców/Egzamin ósmoklasisty.