ZIMA w MIEŚCIE

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.   

W zakładce Zima/lato znajduje się harmonogram zapisów, zasady postępowania rekrutacyjnego i harmonogram rekrutacji uzupełniającej.