Informacja Samorządu Uczniowskiego

Szanowni rodzice, nauczyciele, uczniowie
Zgodnie z założeniem Samorządu Uczniowskiego, część dochodów z Bake off – smaki i kolory 100 lat dla Niepodległej, zostały przekazane na poprawę warunków życia i zdrowia bohaterów żyjących w bardzo trudnych warunkach na kresach wschodnich, za pośrednictwem fundacji: Rodacy-Bohaterom.
opiekunowie i reprezentanci SU.

Zachęcamy do śledzenia informacji i zdjęć z działań SU w 2018/19 r.w podzakładce „Kalendarium wydarzeń SU” z zakładki „Uczniowie” na stronie szkoły.