Czary-mary!

Wydarzenie „Karnawał z Wiedźmami” zachęciło ponad 150 uczniów z klas IV do wypożyczenia na ferie książek ze szkolnej biblioteki. Ogromnym powodzeniem cieszyły się książki zakupione w ramach dwóch programów: „Książki naszych marzeń” i „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”.