XXXI MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY

Prezentacje Liceów i Techników od kilku lat przygotowuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W tym roku, ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów, organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie terminu prezentacji szkół.

5 i 6 marca dla absolwentów szkół podstawowych

7 i 8 marca dla absolwentów gimnazjów

9 marca będzie dniem odwiedzin rodzinnych.

W ramach Miasteczka Zawodów promowane jest szkolnictwo zawodowe. Co roku na Salonie dla młodzieży  funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

W sprawach organizacji najbliższej edycji Prezentacji Liceów i Techników, która odbędzie się w dniach 5-9 marca 2019 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.