Przydział uczniów klas VII

Informujemy, że w dniu 02.08 została wysłana do rodziców i uczniów, którzy rozpoczną od września naukę w klasach siódmych na ich konta w librusie wiadomość z informacją do jakiej klasy zostały przypisane dzieci.

Szkoła z Klasą