Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 dostępny jest na stronie internetowej https://liblink.pl/Upih5d7YaC / Procedury egzaminów/Egzamin ósmoklasisty lub na stronie https:// cke.gov.pl /Egzamin ósmoklasisty/Harmonogram, komunikaty i informacje.

Szkoła z Klasą