Dzień Edukacji Narodowej

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klas I w tym dniu mają ślubowanie.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicy.

Szkoła z Klasą