KOMUNIKAT

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie całej Polski informuję:
– Od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
– w dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę świetlicową tym uczniom, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki.
– od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8.00 – 16.00

Szkoła z Klasą