ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24.03.2020 r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

  • 1

Wprowadza się z dniem 25.03.2020.r Zasady pracy zdalnej  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej

  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Zasady, o których mowa w §1, są dostępne w wersji papierowej u dyrektora, wicedyrektorów  i bibliotece szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                               Alicja Waś

Zarządzenie – załącznik

Informacja dla oddziału przedszkolnego

W związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym zdalnego nauczania, nauczyciele oddziałów przedszkolnych wraz z grupa specjalistów, przygotowali dla najmłodszych naszych wychowanków propozycję gier i zabaw oraz innych ciekawych aktywności, które każdego dnia będą zamieszczane na stronie naszej szkoły w zakładce: Filia Sp112. Zachęcamy wszystkie dzieci oraz rodziców to korzystania z tych propozycji.

Wszystkim dzieciom życzymy dobrej zabawy.

Szkoła z Klasą