„Zmiany w zasadach rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka. Kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka bardzo proszę o zapoznanie się z zamieszczonym komunikatem”

WAŻNE – Komunikat 

Szkoła z Klasą