Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 112

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane (mkacprzak@sp112.waw.pl)

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

Wszelkie wątpliwości oraz pytania i prośby związane z naborem uczniów do szkoły proszę przesyłać na adres mkacprzak@sp112.waw.pl

 

Szkoła z Klasą