Klasa czwarta sportowa o profilu lekkoatletyka

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów, do wzięcia udziału w rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka. W celu zgłoszenia należy wypełnić wniosek zamieszczony w zakładce „Rekrutacja”- „Rekrutacja do klasy czwartej sportowej” oraz dostarczyć go do szkoły w tradycyjny sposób lub droga elektroniczną na adres mkacprzak@sp112.waw.pl. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Termin próby sprawnościowej zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów.
 

Szkoła z Klasą