Udostępnianie boisk szkolnych w czasie epidemii koronawirusa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 informuje, że do odwołania udostępnia boiska przyszkolne TYLKO i WYŁĄCZNIE na potrzeby podmiotów prowadzących działalność sportową w formie zorganizowanych treningów / zajęć sportowych (kluby sportowe), z którymi ma podpisaną umowę. Boiska udostępniane są ww. podmiotom w dni powszednie w godz. 17.00-20.00.

Dla osób korzystających z obiektów sportowych indywidualnie oraz grup nienależących do klubów sportowych, z którymi szkoła ma podpisaną umowę, boiska nie są udostępniane.

Szkoła z Klasą