Oddział przedszkolny oraz klasy pierwsze

Od roku szkolnego 2021/2022 oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze będą zlokalizowane w głównym budynku naszej szkoły przy ulicy Zaułek 34.

Szkoła z Klasą