Agnieszka Szymańska

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail mkacprzak@sp112.waw.pl . Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  mkacprzak@sp112.waw.pl do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej. Zasady przyjęć oraz wniosek (proszę nie sugerować się podanymi terminami) można znaleźć w menu rozwijanym u góry strony „Rekrutacja” zakładka „Rekrutacja do klasy czwartej sportowej” 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24.03.2020 r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

  • 1

Wprowadza się z dniem 25.03.2020.r Zasady pracy zdalnej  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej

  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Zasady, o których mowa w §1, są dostępne w wersji papierowej u dyrektora, wicedyrektorów  i bibliotece szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                               Alicja Waś

Zarządzenie – załącznik

Informacja dla oddziału przedszkolnego

W związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym zdalnego nauczania, nauczyciele oddziałów przedszkolnych wraz z grupa specjalistów, przygotowali dla najmłodszych naszych wychowanków propozycję gier i zabaw oraz innych ciekawych aktywności, które każdego dnia będą zamieszczane na stronie naszej szkoły w zakładce: Filia Sp112. Zachęcamy wszystkie dzieci oraz rodziców to korzystania z tych propozycji.

Wszystkim dzieciom życzymy dobrej zabawy.

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

 
Rodziców zgłaszających dzieci na dyżur wakacyjny bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Prośby o wygenerowanie haseł do systemu proszę kierować na adres mkacprzak@sp112.waw.pl. Generowanie haseł dotyczy tylko tych rodziców, których dzieci nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Adres do systemu rekrutacyjnego https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/

Szkoła z Klasą