Agnieszka Szymańska

XXXI MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY

Prezentacje Liceów i Techników od kilku lat przygotowuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W tym roku, ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów, organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie terminu prezentacji szkół.

5 i 6 marca dla absolwentów szkół podstawowych

7 i 8 marca dla absolwentów gimnazjów

9 marca będzie dniem odwiedzin rodzinnych.

W ramach Miasteczka Zawodów promowane jest szkolnictwo zawodowe. Co roku na Salonie dla młodzieży  funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

W sprawach organizacji najbliższej edycji Prezentacji Liceów i Techników, która odbędzie się w dniach 5-9 marca 2019 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Dzień otwarty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy 1

Dzień otwarty dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy 1 w roku szkolnym 2019/20 odbędzie się 25 lutego o godzinie 18.00

w Filii szkoły przy ul. Ostródzkiej 144

W zakładce “Rekrutacja” zostały zamieszczone informacje o zapisach do naszej szkoły.
 
 Szanowni Rodzice!
W elektronicznym systemie rekrutacyjnym klasy pierwsze zostały przypisane do naszej głównej placówki przy ulicy Zaułek 34. Jednak ostateczna informacja o lokalizacji klas pierwszych zostanie podana w późniejszym terminie. W przypadku braku miejsca klasy pierwsze zostaną umieszczone w naszej filii przy ulicy Ostródzkiej 144. Prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas zapisów do szkoły.

Czary-mary!

Wydarzenie „Karnawał z Wiedźmami” zachęciło ponad 150 uczniów z klas IV do wypożyczenia na ferie książek ze szkolnej biblioteki. Ogromnym powodzeniem cieszyły się książki zakupione w ramach dwóch programów: „Książki naszych marzeń” i „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”.