W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Narodowego Programu Czytelnictwa biblioteka prowadzi akcję promowania książek poprzez działania artystyczne.

Nasza kolejna akcja przebiegać będzie pod hasłem „Wiosenny Kiermasz  Bajek” i chcemy objąć nią klasy drugie i trzecie. Klasy pierwsze zapraszamy również do uczestnictwa w akcji – do drugiego etapu włącznie.

Akcja realizowana będzie w trzech etapach:

Etap 1-szy: Wychowawcy wydelegują po dwóch przedstawicieli z każdej klasy, którzy zgłoszą się do biblioteki, aby uzgodnić tytuł bajki, nad którym pracować będzie ich klasa. Termin – do 18 października

Etap 2-gi: Każdy uczeń z klasy przygotuje  pracę na podstawie swojej bajki. Może to być rysunek lub krótki opis bohatera /nie więcej niż 10 zdań/. Wychowawcy wybiorą 3 najlepsze prace z każdej klasy i przekażą je do biblioteki. Termin – do końca listopada.  Z najlepszych prac powstanie Księga Najpiękniejszych Bajek.

Etap 3-ci:  Każda klasa przygotuje krótką inscenizację wybranego fragmentu swojej bajki, nie dłuższą niż 10 min. –  wg. własnego scenariusza / może być także swoimi słowami/. Przegląd pod hasłem „Wiosenny Kiermasz Bajek” odbędzie się na początku kwietnia. Najlepsze inscenizacje zostaną nagrodzone.

 

 

********************************************************************

Zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książek na wakacje.

 

*********************************************************************************************

 

W tym roku po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji Zaczytani.

Udało nam się zebrać 760 książek dla małych i dużych czytelników.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz rodzicom, którzy pomogli dostarczyć  książki na miejsce zbiórki.

Bibliotekarki

 

**********************************************************************************************

Pragniemy poinformować, że zdobyliśmy dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017r.

*********************************************************************************

Akcja „Zbiórka książek dla najmłodszych”

książki

 

***********************************************************************************

obrazekdoorganizacji

Biblioteka szkolna ogłasza szkolny konkurs literacki dla uczniów klas 4-6 pod hasłem :

„ Nieznana przygoda Tomka Sawyera”

Regulamin : Konkurs – Nieznana przygoda Tomka Sawyera

***********************************************************************************

 

Akcja „Czytanie na śniadanie”

W bieżącym roku szkolnym w bibliotece  powstał szkolny klub  „Bibliomani” liczący 30 osób. Głównym celem klubu jest propagowania czytelnictwa wśród uczniów.

Jedną z działalności „Bibliomanów” jest akcja „Czytanie na śniadanie”: starsi uczniowie wybierają i opracowują fragmenty książek, a następnie przedstawiają je swoim młodszym kolegom podczas przerw śniadaniowych.

Czytanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy zaciekawieni  dalszymi przygodami bohaterów, przychodzą do biblioteki po prezentowane książki.