Obowiązujące dokumenty w SP 112 znajdują się w  zakładkach:

Statut szkoły wraz z załącznikami.