Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej należy wypełnić formularz zamieszczony na stronach:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

lub wypełnić formularz ręcznie oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej).

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz wzory oświadczeń znajdują się w plikach poniżej:

wykaz dokumentów_klasy pierwsze-1

wykaz dokumentów_oddział przedszkolny_kryteria rekrutacji do przedszkoli

wzory oświadczeń

zgłoszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_w_obwodowej_szkole_podstawowej

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_oddziału_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniają rodzice dzieci spoza rejonu szkoły  (wraz z odpowiednimi oświadczeniami) natomiast zgłoszenie do klasy pierwszej wypełniają rodzice dzieci rejonowych

Karta przyjęcia do szkoły klasy II – VIII dla dzieci rejonowych

Karta przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 112

Podanie o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza rejonu

Podanie o przyjęcie ucznia spoza rejonu