Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

 

Oświadczenia -prosimy przewinąć w dół i wybrać odpowiednie (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej)
Wykaz dokumentów- wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych.


Karta zapisu klasa I (dzieci rejonowe) – Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 112_2017

Karta zapisu oddział przedszkolny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawę na rok szkolny 2016/2017

Karta zapisu II-VI ul. Zaułek  Karta zapisu