Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

Aby zapisać dziecko naszej szkoły do klas II – VIII należy wypełnić jeden z załączonych formularzy:

  1. kartę zapisu do szkoły, która obowiązuje dla dzieci z rejonu
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza rejonu 

 

Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy wypełnić formularz zamieszczony na stronach:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

lub wypełnić formularz ręcznie

zgłoszenie_do_klasy_i_w_szkole_obwodowej_na_rok_2020/2021 wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola/oddziału_przedszkolnego_na_rok_2020/2021

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_i_szkoły_podstawowej_na_rok_2020/2021

oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej).

Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz wzory oświadczeń znajdują się w plikach poniżej:

wykaz dokumentów

wzory oświadczeń – pierwsza klasa dzieci spoza rejonu

wzory oświadczeń – oddział przedszkolny

 

Szkoła z Klasą