Karta zapisu-szkoła/Oświadczenia

Aby zapisać dziecko naszej szkoły należy wypełnić jeden z załączonych formularzy:

  1. kartę zapisu do szkoły, która obowiązuje dla dzieci z rejonu
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza rejonu 
 

Wykaz ulic należących do obwodu naszej szkoły można znaleźć w zakładce “Rekrutacja- obwód szkoły”