Procedury postępowania w trudnych sytuacjach

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad postępowania na terenie szkoły w sytuacjach trudnych wprowadzam do stosowania procedury postępowania stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Trudne sytuacje – procedury