Zapisy do świetlicy/Regulamin świetlicy


Zapisy do świetlicy dokonuje się poprzez złożenie karty zapisu dziecka do świetlicy – Zakładka Dokumenty – Karta zapisu dziecka do świetlicy.

W świetlicy obowiązuje regulamin:   Dokumenty/Statut szkoły/Zarządzenie nr 10

Wpłaty na fundusz świetlicy szkolnej:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 112 w Warszaw
ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 72 1160 2202 0000 0002 8920 7724

tytułem „Imię i Nazwisko ucznia, klasa – świetlica”