Statut szkoły

STATUT SZKOŁY   Statut szkoły

Zarządzenia wykonawcze do Statutu:

Zarządzenie nr 5Szkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania

Zarządzenie nr 6– Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

Zarządzenie nr 7  – Procedury zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów

Zarządzenie nr 8 – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie nr 9 – Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej

Zarządzenie nr 10 – Regulamin świetlicy szkolnej

Zarządzenie nr 11  – Regulamin  przyprowadzania i  odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 12 – Regulamin korzystania z monitoringu  wizyjnego

Zarządzenie nr 13 – Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zarządzenie nr 14 – Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY NR 112

Regulamin Wolontariatu SP 112

REGULAMIN_WEJŚĆ_I_WYJŚĆ

Szkoła z Klasą