Doradztwo zawodowe

ROK SZKOLNY 2019/20

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

,,Mądrze planuję swoją przyszłość’’

Program nauczania doradztwa zawodowego 2019/20

**********************************************************************

Konkurs wiedzy o zawodach  „Mój wymarzony zawód”

 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
działającego  w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – zwane dalej
Organizatorem, zaprasza uczniów szkół podstawowych m.st. Warszawy do udziału w konkursie
wiedzy o zawodach  Mój wymarzony zawód.
CELE KONKURSU:
1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie
wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą
szkoły oraz  uczelnie wyższe.
2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.
3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści
pracy konkursowej.
TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać
w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe oraz
uczelnie wyższe.
2. Kategorie wiekowe:
szkoła podstawowa, dwie kategorie:
o uczniowie z klas 1-5
o uczniowie z klas 6-8
3. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych
przez niego form: komiks, prezentacja, film. Przygotowana praca powinna spełniać
kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania oraz
przedstawienia jest dowolny.

Więcej informacji o konkursie
https://liblink.pl/GuCr5FyVuf

Organizatorzy konkursu w Szkole Podstawowej nr 112
Dariusz Bereszczyński
Roman Mostowiec
Izabela Woszczek

************************************************************************************

Dni otwarte CKZ w Warszawie

21 listopada 2019 r. uczniowie klasy 7c i 7 d uczestniczyli w dniach otwartych zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego  w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną CKZ, zwiedzić bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, brać udział w symulacjach lotniczych, a  także uczestniczyć w giełdzie warszawskich szkół technicznych i branżowych. Uczniowie zapoznali się z aktualnym systemem edukacji, specyfiką zawodów oraz współczesnym rynkiem pracy. Mieli okazję przyjrzeć się pracy ślusarza, spawacza, murarza, stolarza, cukiernika, fryzjera, pilota i wielu innych. Mogli porozmawiać z praktykantami warszawskich szkół ponadpodstawowych oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Mamy nadzieję, że dni otwarte w CKZ uczniowie zapamiętają na długo, a w przyszłości podejmą naukę w wymarzonej szkole, w której będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz wychowawcom klas 7c i 7d za zgodę na udział uczniów w wycieczce.

Zespół Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego SP nr 112

 

***********************************************************************

Niezmiernie  miło nam poinformować, że 9 września gościliśmy w naszej szkole Panią Małgorzatę Skórę. Pani Małgorzata jest doświadczonym doradcą zawodowym.  Pracuje w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Marywilskiej 44 (współpracującej z naszą szkołą).

W czasie spotkania z uczniami klasy VII e , Pani Małgorzata Skóra szczegółowo przedstawiła rolę doradców pracujących z młodzieżą.

Współpracujący z naszą szkołą doradcy  zawodowi zapraszają uczniów ostatnich klas szkół podstawowych   oraz ich rodziców na indywidualne spotkania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 21 (zakładka Oferta/ doradca zawodowy).

 

 Doradca zawodowy – KTO TO TAKI?

Doradca zawodowy pomaga uczniom  w wyborze zawodu, szkoły, profilu klasy, kierunku studiów. W tym celu wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponuje uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Razem z uczniem planuje indywidualną dla niego „ścieżkę szkolno-zawodową”. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci. Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych i grupowych, konsultacji na terenie szkół, konsultacji dla rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Realizuje program poradnictwa na odległość drogą e-mailową i telefoniczną.

 

********************************************

ROK SZKOLNY 2018/19

**********************************************************************************

Uprzejmie informujemy, że w szkolnej bibliotece został przygotowany kącik informacyjny  dla uczniów klas siódmych i ósmych. W kąciku znajdują się  ulotki z ofertą szkół i  informatory z wykazem szkół biorących udział w rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020. 
W celach edukacyjnych w czasie przerw uczniowie mogą korzystać z komputera znajdującego się w bibliotece szkolnej.
Serdecznie zachęcamy do korzystania.
Zespół WSDZ

**********************************************************************

W dniu 4 marca 2019 r. w naszej szkole gościliśmy nauczycielkę oraz uczennice Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie.
Nasi goście, w ramach promocji szkoły przedstawili jej profil.
Uczniowie klas ósmych dowiedzieli się, jakie kierunki kształcenia proponuje kandydatom szkoła, jaka jest jej baza, warunki rekrutacji oraz dlaczego warto wybrać naukę właśnie w tej szkole.
Było nam bardzo miło bliżej zapoznać się z ofertą jednej z wielu szkół na warszawskim rynku edukacyjnym.
Zespół WSDZ

***********************************************************************

Wystawa

„Zawody – matematyka wokół nas”

Zachęcamy do obejrzenia oryginalnej wystawy przygotowanej przez uczniów z klas VIb, VIe, VIg. Prace powstały pod opieką Pani Agaty Kachniarz.

Zespół WSDZ

 

***********************************************************************

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie ,,Mój wymarzony zawód”.
Gratulujemy zwycięzcom
N. Szymańskiej z klasy 8 d, M. Praszczorukowi z kl. 8 d oraz W. J. Wierzbińskiemu, którego praca została wyróżniona.
Zespół WSDZ

***********************************************************************

Zachęcamy uczniów do udziału w V Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

„Mój wymarzony zawód”

Regulamin konkursu

****************************************************************************

Doradcy zawodowi m.st. Warszawy

zapraszają na konsultacje…

Doradcy zawodowi m.st. Warszawy zapraszają Uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjalnych wraz z Rodzicami na konsultacje indywidualne dotyczące predyspozycji zawodowych i podejmowania decyzji edukacyjnych.

  • podczas dyżurów doradców zawodowych w Pałacu Młodzieży w pokoju 355 (wejście  do Pałacu Młodzieży od strony ul. Świętokrzyskiej/ul. E.Plater),  

http://crdz.wcies.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=103

wtorek 14.00-19.00

piątek 14.00-19.00

sobota 9.00-13.00,

  • podczas Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży (bez wcześniejszych zapisów):

23-24 lutego 2019 r.  10.00-15.00

30-31 marca 2019 r.  10.00-15.00.

Zachęcamy do umawiania się na spotkania w: 

  •  szkołach (w każdej szkole można uzyskać informacje od doradcy zawodowego lub koordynatora doradztwa zawodowego),
  • rejonowych poradniach psychologiczno -pedagogicznych (na spotkania należy umawiać się telefonicznie). Wykaz poradni: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie  
  • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) przy ul. Starej 4, , umawiając się na spotkanie z doradcą zawodowym  crdz@wcies.edu.pl,
  • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży po wcześniejszym umówieniu tel. 22 656 66 48 lub ciidm@pm.waw.pl
  • w trakcie Targów Edukacyjnych m.st. Warszawy  w Pałacu Kultury i Nauki (bez wcześniejszych zapisów) w dniach od 5 do 9 marca 2019 w sali Rudniewa (IV piętro Pałacu Kultury i Nauki)

 Rodziców zapraszamy na :

Tagi: 

Harmonogram spotkań informacyjnych w warszawskich szkołach zawodowych

*****************************************************************************

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt.

 „Wirtualne przestrzenie nowoczesnej edukacji i planowania kariery” 

14 stycznia 2019 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.

Wykład poprowadzi Wojciech Kreft – psycholog, doradca zawodowy, trener i e-trener, wykładowca akademicki, ponad 25-lat aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego poradnictwa zawodowego. Praktyk w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi i programów komputerowych w dziedzinie doradztwa kariery. 

W trakcie wykładu słuchacze będą mieli możliwość zapoznać się ze sposobami zastosowania VR i AR (wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości) w nowoczesnej edukacji, zasobami i narzędziami do wykorzystania na lekcjach oraz wybranymi zasobami i narzędziami planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

*****************************************************************************

LIST Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

W kwestii dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają biura i wydziały oświaty w samorządach, doradcy zawodowi w szkołach, a także dyrektorzy oraz kuratorzy oświaty, którzy najlepiej znają sytuację szkół w danym rejonie. W kuratoriach działają punkty konsultacyjne, lista kontaktów jest dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. Przypomnę również, że pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres rekrutacja@men.gov.pl. We wrześniu br. do szkół podstawowych i gimnazjów trafił specjalny plakat dotyczący rekrutacji. Uruchomiliśmy także zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów. Podobną liczbę licealistów mieliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Wówczas w liceach ogólnokształcących uczyło się 656 tys. uczniów. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycje, a także punktację do szkół, do których będą aplikować. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są tzw. dni otwarte i targi szkół. Udział w nich będzie pomocny przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zapewniam, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 roku.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej 

******************************************************************************

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20

 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 
ROK SZKOLNY 2019/20

Doradztwo zawodowe - program

Szkoła z Klasą