Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający (nazywany też wspierającym) to nauczyciel z odpowiednim przygoto­waniem – pedagog specjalny, który najlepiej zna możliwości swoich podopiecznych, ich potrzeby i upodobania. To pedagog specjalny dobiera odpowiednie zadania do wykonania przez uczniów, decyduje, czy należy zastosować powiększoną czcionkę, który fragment tekstu wybrać, w jakiej formie przekazać trudniejsze partie materiału. Praca w klasie integracyjnej, to praca dwóch nauczycieli – pedagoga specjalnego oraz nauczyciela przedmiotu, którzy w równym stopniu odpowiadają za całą klasę.  Pedagog specjalny może przejąć prymat nad sprawami wychowawczymi klasy z racji swej ciągłej obecności  z dziećmi (dotyczy to szcze­gólnie klas IV-VIII), może dokonywać oceny zachowania uczniów, omawiać kwestie wycho­wawcze z rodzicami podczas zebrań. Nie jest to jednak wymóg.

„Jeden nauczyciel prowadzi lekcje, a drugi pomaga uczniom, którzy czegoś nie rozumieją. Jeden nauczyciel nie dałby sobie rady…” Laura, lat 9 (uczennica klasy integracyjnej), „Pani pomaga wszystkim dzieciom, jak czegoś nie rozumieją. I daje zadania na plusy…” Zuzia, lat 9 (uczennica klasy integracyjnej), „Nauczyciel wspomagający pomaga i też czasami prowadzi lekcje” Piotrek, lat 9 (uczeń klasy integracyjnej).

Lista nauczycieli wspomagających:

Filia przy ul. Ostródzkiej:

Bielecka Dorota;

Czerniewska Karolina;

Jakoniuk Monika;

Krzyżanek Barbara;

Misiun Agnieszka;

Wojciuk Jolanta

ul. Zaułek:

Banasiak Monika;

Bareja Agata;

Bereszczyński Dariusz;

Boguszewska Katarzyna;

Bonisławska Tatiana;

Bordzio Anna;

Brenner Marta;

Frala Agnieszka;

Gołos Bożena;

Krakowiak Jolanta;

Kuciński Krzysztof;

Markiewicz Honorata;

Młodzian Iwona;

Mostowiec Roman;

Terech Barbara;

Wawrzak Milena;

Wierzbicka Joanna;

Szkoła z Klasą