kontakt

  • Dyrektor szkoły – mgr Alicja Waś
  • Wicedyrektor szkoły – mgr Beata Dronszcz
  • Wicedyrektor szkoły – mgr Alina Elbe dyrekcjasp@onet.pl
  • Wicedyrektor szkoły – mgr Urszula Nielipińska
  • Wicedyrektor szkoły – mgr  Urszula Orzechowska (Filia SP 112)
  • Kierownik świetlicy – mgr Barbara Jarosz kierowniksw@onet.pl

            Sekretariat szkoły czynny:

           poniedziałek: 7.00 – 18.00
           wtorek – środa – czwartek – piątek: 7.00 – 16.00

W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SEKRETARIAT CZYNNY:
        OD 8:00 DO 16:00