PLAN LEKCJI – aktualny od 14.10.2019r.

*********************************************************************************

 

 

 

Lista nauczycieli w roku szkolnym 2019/20

Klasy 0
0A int – Dorota Dzik, Dorota Kowalska, Jolanta Wojciuk – wspomaganie
0B – Elżbieta Kirpsza, Marta Koniecek

 

Klasy I

I A int – Przemysław Owczarek, Barbara Terech – wspomaganie
I B – Anna Grochal
I C – Agnieszka Goraj, Monika Majchrzak – wspomaganie
I D – Katarzyna Kwiatkowska – Zduńczyk

 

Klasy II

II A int. –  Sylwia Sutkowska, Monika Jakoniuk – wspomaganie
II B int.- Renata Rudnicka, Agnieszka Misiun – wspomaganie
II C – Monika Pokropińska, Dorota Bielecka – wspomaganie
II D – Anna Jackowska
II E – Marta Bekier, Marta Grudniewska – wspomaganie
II F – Grażyna Gazda

 

Klasy III

III A int. –  Agnieszka Trzeciak, Agata Bareja – wspomaganie
III B int. –  Izabela Woszczek, Katarzyna Boguszewska – wspomaganie
III C –  Katarzyna Korneluk, Tatiana Bonisławska – wspomaganie
III D –  Klaudia Antolak
III E –  Małgorzata Trawińska, Agnieszka Niemirska – wspomaganie
III F –  Paulina Sołdek

Klasy IV

IV A –  Bożena Gołos
IV B – Magdalena Zielińska – Zalewska
IV C –  Marek Łopiński, Jolanta Krakowiak – wspomaganie
IV D – Nina Biało

 

Klasy V

V A – Urszula Wiszowata
V B – Kamil Hentka, Judyta Beneke – wspomaganie
V C –  Marta Brenner
V D – Małgorzata Zawadyl
V E – Edyta Pabisek
V F – Ewa Bielska
V G – Magdalena Wilczyńska
V H – Jacek Bugowski, Joanna Wierzbicka – wspomaganie
V I – Agata Kachniarz
V J – Małgorzata Topczewska

 

 

Klasy VI
VI A – Katarzyna Motyczyńska
VI B – Monika Banasiak
VI C – Iwona Waś
VI D – Marta Borkowska,  Agnieszka Frala – wspomaganie
VI E – Paweł Karpiński, Anna Bordzio – wspomaganie
VI F – Anna Ejduk, Roman Mostowiec – wspomaganie

 Klasy VII
VII A – Bartłomiej Marek
VII B – Michał Szulakowski, Iwona Młodzian – wspomaganie
VII C int.- Agnieszka Szymańska, Krzysztof Kuciński – wspomaganie
VII D – Sylwia Łopińska
VII E – Natalia Rojek
VII F – Małgorzata Orzechowska, Milena Wawrzak – wspomaganie

Klasy VIII
VIII A – Anna Bańczyk
VIII B – Hanna Nowicka-Świdwa
VIII C int. – Honorata Markiewicz
VIII D – Andrzej Meduniecki

Nauczyciele języka polskiego
Bańczyk Anna
Dobros Aleksandra
Ejduk Anna
Gaj Joanna
Krzysiak Małgorzata
Łopiński Marek
Makowska Marzena
Waś Iwona
Zawadyl Małgorzata
 

Nauczyciele języka angielskiego

Araźny Kamila
Borkowska Marta
Faszczewska Katarzyna
Jędruszak Anna
Marciniak Marzanna
Marek Bartłomiej
Orzechowska Małgorzata
Skoniecka Karolina
Topczewska Małgorzata

Nauczyciele języka francuskiego

Chteinman Adriana

Nauczyciele języka hiszpańskiego

Marek Bartłomiej
Siwiec Małgorzata

Nauczyciele języka niemieckiego

Gerlik Piotr

Nauczyciele matematyki
Kachniarz Agata
Magierowska Teresa
Nowicka-Świdwa Hanna
Nożyńska Anna
Pabisek Edyta
Rojek Natalia
Szymańska Agnieszka

Nauczyciele przyrody
Karpiński Paweł
Krawczyk Justyna
Łopińska Sylwia
Szpilska Agnieszka
Wiszowata Urszula

Nauczyciele biologii
Łopińska Sylwia
Wiszowata Urszula

Nauczyciel geografii
Karpiński Paweł

Nauczyciele chemii
Nawara Agata
Krawczyk Justyna

Nauczyciel fizyki
Krawczyk Justyna

Nauczyciele historii

Makowska Marzena
Meduniecki Andrzej
Wilczyńska Magdalena
Zemanek Jerzy

Nauczyciele informatyki
Bielska Ewa
Buszka Marzena
Milczarek Krzysztof
Motyczyńska Katarzyna
Nożyńska Anna
Szpilska Agnieszka

Nauczyciele plastyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Zielińska – Zalewska Magdalena

Nauczyciele techniki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna

Nauczyciele muzyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Szulakowski Michał

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – EDB
Szwedo Michał

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie – WOS-u
Szwedo Michał
Wilczyńska Magdalena

Nauczyciele wychowania fizycznego
Bugowski Jacek
Figura-Mazur Marzena
Gruza Maja
Hentka Kamil
Idzikowska Katarzyna
Pieńkosz Robert
Szymczak Anita

Nauczyciele religii
Kaczmarczyk Ewa
Malinowska Magdalena
Przybylska – Budna Viotetta
Wójcik Anita

Nauczyciele etyki

Sołkowicz Katarzyna
Wójcikowski Artur

Szkoła z Klasą