Lista nauczycieli w roku szkolnym 2017/18

Klasy 0
0A Magda Goławska – Łebek,  Agnieszka Kozyra,  Agnieszka Misiun – wspomaganie
0B  Marta Kasjaniuk,  Renata Waśkiewicz
0C  Zofia Chciałowska,  Katarzyna Wojda
0D  Aleksandra Motyczyńska,  Aleksandra Mroczek
0E  Elżbieta Kirpsza,  Dorota Żmitrowicz,  Monika Jakoniuk – wspomaganie
0F  Monika Majchrzak, Dorota Dzik, Jolanta Wojciuk – wspomaganie

Klasy I

I A, int. –  Judyta Beneke, Agata Bareja – wspomaganie
I B, int. – Katarzyna Leszczyńska, Anna Rupińska – wspomaganie
I C – Katarzyna Korneluk, Tatiana Bonisławska – wspomaganie
I D – Agnieszka Niemirska
I E – Małgorzata Trawińska
I F –  Paulina Sołdek

Klasy II
II A – Agnieszka Goraj, Milena Jarmołowicz – wspomaganie
II B – Agnieszka Trzeciak
II C – Anna Grochal, Grudniewska- asystent
II D – Grażyna Kruszewska
II E – Jolanta Krakowiak

Klasy III
III A – Bożena Kozłowska
III B –  Sylwia Banaszewska, Marta Grudniewska- asystent
III C, int. –  Izabela Woszczek,  Marta Brenner – wspomaganie
III D –   Natalia Aksamitowska
III E –  Przemysław Owczarek
III F – Grażyna Gazda
III G –  Sylwia Sutkowska
III H –  Renata Rudnicka, Milena Jarmołowicz – wspomaganie
III i – Anna Jackowska
III J – Marta Bekier

Klasy IV
IV A – Katarzyna Motyczyńska
IV B – Monika Banasiak
IV C – Iwona Waś
IV D – Marta Borkowska,  Agnieszka Frala – wspomaganie
IV E – Paweł Karpiński, Anna Bordzio – wspomaganie
IV F – Anna Ejduk, Krzysztof Kuciński – wspomaganie

 Klasy V
V A – Magdalena Zielińska-Zalewska
V B – Nina Biało
V C int.- Barbara Terech
V D – Sylwia Łopińska
V E – Justyna Krawczyk
V F – Anna Nożyńska
V G – Michał Szulakowski, Iwona Młodzian – wspomaganie
V H – Małgorzata Orzechowska

Klasy VI
VI A – Anna Bańczyk
VI B – Marzena Makowska
VI C int. – Honorata Markiewicz
VI D – Hanna Nowicka-Świdwa
VI E – Andrzej Meduniecki

Klasy VII
VII A int. – Bożena Gołos
VII B – Bartłomiej Marek
VII C – Marek Łopiński
VII D – Agnieszka Szymańska

Nauczyciele języka polskiego
Bańczyk Anna
Gaj Joanna
Łopiński Marek
Makowska Marzena
Waś Iwona

Nauczyciele języka angielskiego

Araźny Kamila
Borkowska Marta
Marciniak Marzanna
Marek Bartłomiej
Orzechowska Małgorzata
Topczewska Małgorzata
Troć Marta
Weselska Nadia

Nauczyciele matematyki
Kachniarz Agata
Magierowska Teresa
Nowicka-Świdwa Hanna
Nożyńska Anna
Szymańska Agnieszka

Nauczyciele przyrody
Karpiński Paweł
Krawczyk Justyna
Łopińska Sylwia
Wiszowata Urszula

Nauczyciel biologii
Łopińska Sylwia

Nauczyciel geografii
Karpiński Paweł

Nauczyciel chemii i fizyki
Krawczyk Justyna

Nauczyciele historii
Krasnodębska Alicja
Makowska Marzena
Meduniecki Andrzej

Nauczyciele zajęć komputerowych
Biało Nina
Bielska Ewa
Milczarek Krzysztof
Motyczyńska Katarzyna
Nożyńska Anna
Trawińska Małgorzata

Nauczyciele plastyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Zielińska – Zalewska Magdalena

Nauczyciele techniki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna

Nauczyciele muzyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Szulakowski Michał

Nauczyciele wychowania fizycznego
Bugowski Jacek
Czajkowska Renata
Figura-Mazur Marzena
Hentka Kamil
Idzikowska Katarzyna
Szymczak Anita

Nauczyciele religii
ks. Adler Paweł
Kaczmarczyk Ewa
Malinowska Magdalena
Przybylska – Budna Viotetta
Wójcik Anita

Nauczyciele etyki

Sołkowicz Katarzyna
Wójcikowski Artur