Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

W okresie zawieszenia zajęć sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

KOMUNIKAT

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie całej Polski informuję:
– Od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
– w dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę świetlicową tym uczniom, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki.
– od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8.00 – 16.00

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dnia 19.03 (czwartek) obchodzimy w szkole Światowy Dzień Zespołu Downa.
Celem obchodów jest przybliżenie i oswojenie społeczności szkolnej z chorobą, jaką jest zespół Downa i pokazanie, że te osoby są takie same jak my wszyscy – mają swoje pasje i marzenia, chcą akceptacji, tolerancji i szacunku.

Podczas obchodów w szkole okazujemy solidarność z osobami dotkniętymi ta wadą genetyczną, zakładając dwie różne skarpetki. Uczniowie klas starszych wejdą do każdej sali i zapiszą ilość uczniów biorących udział w obchodach. (Pamiętajcie, że zabawa z kolorowymi strojami trwa również dnia kolejnego, podczas dnia wiosny)

Na całym świecie Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21.03. Data ta nie jest przypadkowa. Amerykański zapis choroby 3/21, symbolizuje trzeci(3) chromosom w dwudziestej pierwszej(21) parze, zamiast prawidłowych dwóch. Jego obecność stanowi główną przyczynę Zespołu Downa.

Szkoła na sportowo…

Między zawodami dzielnicowymi w kosza dziewcząt i chłopców zdążyliśmy zorganizować 4 lutego 2020r. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość zgłoszonych zawodników.

Szczegóły w zakładce Z życia szkoły/Sport w szkole

Szkoła z Klasą