Wyniki nadzoru pedagogicznego

Szanowni Państwo

W ramach nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Celem nadrzędnym ewaluacji problemowej jest wspieranie szkół w rozwoju i podnoszeniu jakości edukacji. Do przeprowadzenia ewaluacji niezbędna jest autorefleksja i analiza własnych działań, dokonanych przez nauczycieli, uczniów,  jak i  dyrektora szkoły. W naszej szkole ocenie poddano dwa wymagania:

  • uczniowie są aktywni
  • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła w obu wymaganiach realizuje badane obszary i obowiązujące do nich kryteria na poziomie wysokim.

Wysoka ocena spełniania wymagań Państwa z zakresu realizacji zadań oświatowych, jest powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej.  Widzimy ogrom własnej pracy, naszych uczniów jak i rodziców – to nasz wspólny sukces. Jesteśmy otwartą i przyjazną szkołą. Ewaluacja daje wiedzę, wiedza pomaga lepiej wykorzystać posiadane  zasoby i podejmować trafne decyzje, podejmować działania pozwalające wszechstronnie rozwijać naszych uczniów i nas samych.

Szczegółowy raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły znajduje się na stronie www.npseo.pl (należy kliknąć Warszawa, następnie gmina Warszawa i raport naszej szkoły).

Dyrektor Szkoły

WARS I SAWA

wykrzynikSzanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że  podczas tegorocznej gali wręczenia certyfikatów nasza szkoła  kolejny raz otrzymała  Certyfikat Prezydenta Miasta st. Warszawy WARS i SAWA.  Po trzech latach sumiennej realizacji programu wspierania uzdolnionych oraz po przeprowadzeniu rzetelnej ewaluacji działań na rzecz uczniów uzdolnionych, nasza szkoła otrzymała certyfikat bezterminowy. Tym samym dołączyliśmy do elity warszawskich placówek oświatowych.  Wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności oraz rozwijanie talentów jest jednym z priorytetów naszej szkoły, który wpisuje się w politykę rozwoju edukacji miasta stołecznego Warszawy. Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom zaangażowanym w realizację programu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dsc_7961-01-3