„Ach, ta mowa”

„Darzę szacunkiem ojczystą mowę i udowadniam to każdym słowem” – pod takim hasłem w bibliotece, w czwartek 21 lutego odbyły się obchody Dnia Języka Ojczystego.  Obchodzony tego dnia Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego pod patronatem UNESCO , ma zwrócić uwagę  świata na problem wymierania języków mniejszości.

Nauczycielki języka polskiego i panie z biblioteki szkolnej zaprosiły klasy czwarte i piąte na program artystyczny złożony z występów grup wokalnych  oraz wysłuchanie wierszy recytowanych przez laureatów konkursów recytatorskich.

Opierając  się na przedstawionej w sposób humorystyczny inscenizacji wiersza „ Ach, ta mowa” Małgorzaty Strzałkowskiej, pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, jak ważne jest poprawne wypowiadanie się.

Uczniowie w doskonałych nastrojach opuścili bibliotekę, obiecując pilnować swojej starannej mowy.

XXXI MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY

Prezentacje Liceów i Techników od kilku lat przygotowuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W tym roku, ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów, organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie terminu prezentacji szkół.

5 i 6 marca dla absolwentów szkół podstawowych

7 i 8 marca dla absolwentów gimnazjów

9 marca będzie dniem odwiedzin rodzinnych.

W ramach Miasteczka Zawodów promowane jest szkolnictwo zawodowe. Co roku na Salonie dla młodzieży  funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

W sprawach organizacji najbliższej edycji Prezentacji Liceów i Techników, która odbędzie się w dniach 5-9 marca 2019 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Szkoła z Klasą