Zebrania z Rodzicami

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

najbliższe zebrania  z rodzicami odbędą się  stacjonarnie w szkole na Zaułku w dniach: 

Środa 8.09.2021  

17.30 –  klasa 0a 

17.30 – klasa  1a/1b/1c/4a/4b/4c/4d/4e 

18.30 – klasa 1d/1e/2a/2b/2c/2d/3a/3b/3c/3d 

 

Czwartek 09.09.21  

17.30 – klasa 8a/8d/8e – spotkanie z dyrekcją szkoły na dużej Sali gimnastycznej następnie z wychowawcą w sali wg grafiku. 

17.30 – klasy 5a/5b/5d/5e/6a/6b/6c/6d 

18.30- klasa 8b/8c – spotkanie z dyrekcją szkoły na dużej sali gimnastycznej następnie z wychowawcą w sali wg grafiku. 

18.30 – klasa 5c/7a/7b/7c/7d/7e/7f/7g/7h 

Plan zebrań z Rodzicami – 8-9.09.2021r.

Uroczyste odsłonięcie muralu Marii Kownackiej oraz innowacyjnej pracowni techniki

1 września został w naszej szkole uroczyście odsłonięty mural Marii Kownackiej. To wydarzenie uświetnił swoją obecnością Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania pan Mirosław Urbański oraz pani Diana Maziar Kierownik Referatu Realizacji Zadań Oświatowych.

Społeczność szkolną ucieszyło otwarcie innowacyjnej pracowni techniki wyposażonej                    w zestawy do majsterkowania, maszynę do szycia oraz nowoczesną kuchnię. Dzięki nowej pracowni uczniowie będą odkrywali swoje talenty w ramach autorskiego programu realizowanego na lekcjach.

W obecnym roku szkolnym uczniowie będą korzystać z nowej pracowni komputerowej. Dzięki funduszom unijnym i realizowanemu w szkole programowi, pani Dyrektor Alicja Waś pozyskała środki na wymianę komputerów i nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.

ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 30.08.2021r. W SPRAWIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. M.KOWNACKIEJ w związku z COVID-19

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1166 t.j.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.
  5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

 

Zarządzam co następuje:

  • 1

Z  dniem 1 września 2021 wprowadza się  Procedury bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie w związku z COVID-19   stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Procedury obowiązują  wszystkich uczniów i  pracowników szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP 112 w związku z COVID-19 z dnia 01.09.2021

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

W dniu 1 września 2021 r odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu zamieszczonego w tabeli oraz planu sal poniżej.

Godzina Uczestnicy Informacje ogólne
9.00 Klasy 5 – 8 RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY
 

11.00

 Klasy 2 – 4 RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY

PRACOWNICY OBSŁUGI POMAGAJĄ „BŁĄDZĄCYM” ZNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ SALĘ

 

12.00

 Klasy 1 RODZICE OCZEKUJĄ NA DZIECI PRZED SZKOŁĄ SP112 ul. Zaułek 34

JEŚLI POGODA POZWOLI – KRÓTKIE SPOTKANIE Z DZIEĆMI I RODZICAMI NA POWIETRZU

 

8.30 – 10.30

 

Oddział przedszkolny

RODZICE OCZEKUJĄ NA DZIECI PRZED SZKOŁĄ SP112 ul. Zaułek 34

JEŚLI POGODA POZWOLI – KRÓTKIE SPOTKANIE Z DZIEĆMI I RODZICAMI NA POWIETRZU

 

UWAGA !!!

Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i w częściach wspólnych też są w maseczkach.

PLAN SAL – rozpoczęcie roku 2021/22

 

Klasy czwarte oraz siódme w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zaszły zmiany w liczebności oddziałów klas czwartych oraz siódmych. Informacja o przydziale uczniów została wysłana do rodziców w wiadomościach oraz zamieszczona w ogłoszeniach na platformie Librus.

Szkoła z Klasą