Godzina kodowania

W dniach 4-10 grudnia w naszej szkole odbędzie się tydzień z code.org

Proponujemy wszystkim uczniom naszej szkoły godzinę kodowania na lekcjach informatyki.
Wydarzenie jest jednogodzinnym wprowadzeniem do informatyki, mającym na celu przybliżenie code-programowanie – i pokazanie, że każdy może nauczyć się podstaw programowania. Godzina kodowania poszerzy i rozwinie waszą wiedzę z informatyki. Celem Godziny Kodowania nie jest wyszkolenie kogokolwiek na eksperta informatyki w ciągu godziny. Godzina wystarczy jednak by dowiedzieć się, że informatyka jest przyjemna i kreatywna, dostępna w każdym wieku, dla wszystkich uczniów, niezależnie od środowiska i doświadczenia.
Zapraszamy na zajęcia.

Zebrania z Rodzicami

info

W dniach 4, 5, 6 grudnia 2017 r. odbędą się zebrania lub dni otwarte z Rodzicami.

Harmonogram spotkań w zakładce Rodzice/Wywiadówki.

Akcja wolontariatu

Zapraszamy wszystkich mających potrzebę podzielenia się, z dziećmi z białołęckiego Domu Dziecka „Chata”, słodyczami, nowymi zabawkami i nowymi grami edukacyjnymi, do włączenia się w naszą akcję.

Zbiórka podarunków odbywać się będzie w naszej szkole w dniach 1- 15 grudnia.

Słodycze, nowe gry i zabawki prosimy przynosić do sali D-104 i D-105.

Świąteczną akcję koordynują uczniowie ze szkolnego wolontariatu wraz z opiekunami.

Ankieta Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan – pilne, badanie do 28 listopada

infoStowarzyszenie Moja Białołęka(Pani Agnieszka Borowska- Prezes Moja Białołęka) przygotowało badanie będące elementem projektu Stowarzyszenia dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i OPS Białołęka pdt. Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan. Społeczne Studium Inwestycji.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety – Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan.

Pytania w ankiecie powstały podczas zgłoszeń mieszkańców w pierwszej fazie projektu na tzw. spotkaniach audytowych mieszkańców i urzędników.

W ankiecie znajdują się propozycje inwestycji w 6 kategoriach: Infrastruktura drogowa; Sprawy społeczne i bezpieczeństwo; Edukacja; Kultura; Ochrona Środowiska; Sport; Przedsięwzięcia lokalne; Czas wolny. Wnioski z ankiety zostaną przedstawione twórcom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz władzom dzielnicy i m.st. Warszawa jako rekomendacje społeczne do planowania inwestycji.

Wyniki ankiety zostaną upublicznione na stronie internetowej www.mojabialoleka.pl w grudniu 2017.

Ankietę można wypełnić do dnia 28 listopada pod linkiem

https://mapamarzen.webankieta.pl/