Zwiedzamy szkołę

Zapraszamy serdecznie do eksplorowania naszej szkoły SP112, która powstała w świecie Minecraft!
 
Każdy, kto gra i ma swoją postać, może zwiedzić naszą szkołę. Kto jeszcze nie ma, to może sobie obejrzeć załączony film, który pokazuje, jak wygląda zbudowana cała szkoła z zewnątrz i od wewnątrz. Można tylko zwiedzać, ale niczego nie można zmieniać,  wynosić i przestawiać.
 
Jak wejść do Minecraft i naszej szkoły?
 
Minecraft Java edition
Wersja: 20w19a (snapshot)
IP serwera: sp112wawpl.serv.nu
 
Server już jest gotowy i będzie online od czerwca do końca września 24/7.
 
– Czas: budowano od 9.05 do 11.06
– Uczestnicy i twórcy: Klasa 6B – Kateryna, Ania, Jarek, Mayya
 
 

Akcja #maska_zamiast_kwiatka

Pod koniec maja zakończyliśmy zbiórkę na akcję #maska_zamiast_kwiatka.

Dzięki wsparciu dzieci, rodziców, nauczycieli, znajomych i samorządu szkolnego udało nam się zebrać 2259 zł. Całą kwotę przeznaczyliśmy na zakup maseczek jednorazowych dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika w Warszawie.

1 czerwca zachowując wszystkie środki ostrożności, delegacja uczniów przekazała maseczki na ręce Pani Ordynator, która spotkała się z nami przed bramą szpitala. Uczniowie usłyszeli zaskoczenie z powodu zebranej ilości, podziękowania i zapewnienie, że środki ochrony bardzo się przydadzą.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zbiórce!

Klasa 8c z Wychowawcą – Honoratą Markiewicz

Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im M. Kownackiej w Warszawie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmian w terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

i w związku z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 642)

 Wprowadzam zmianę w terminarzu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020:

14.10.2019r.

2.01.2020r.

3.01.2020r.

12.06.2020r.

16.06.2020r.

17.06.2020r.

18.06.2020r.

Szkoła z Klasą