Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

W okresie zawieszenia zajęć sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie klas trzecich

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w menu rozwijanym „Rekrutacja”, zakładka „Rekrutacja do klasy czwartej sportowej.

Udział w rekrutacji mogą brać zarówno uczniowie naszej szkoły jak i innych szkół, na takich samych zasadach.

Szkoła z Klasą