Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 dostępny jest na stronie internetowej https://liblink.pl/Upih5d7YaC / Procedury egzaminów/Egzamin ósmoklasisty lub na stronie https:// cke.gov.pl /Egzamin ósmoklasisty/Harmonogram, komunikaty i informacje.

„Back to School” w Parku Picassa

Wolontariusze SP112 wraz z opiekunem oraz Panią Dyrektor Alicją Waś w dniu 8.09.2019 reprezentowali naszą Szkołę w pikniku organizowanym przez Urząd Dzielnicy Białołęka „Back to School” w Parku Picassa. Wydarzenie to uczyniło przyjemnym powrót uczniów do szkoły.

Pomoc materialna

W zakładce SPECJALIŚCI-PEDAGOG-POMOC MATERIALNA znajdują się informacje dotyczące stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Szkoła z Klasą