„Karnawał z Wiedźmami”

Co roku karnawał biblioteczny w naszej szkole wygląda inaczej. Tegoroczna jego odsłona odbywa się pod hasłem „Z książkami na ferie”.

Uczniowie klas VI i VII przygotowali miniaturę teatralną na podstawie  książki pt.: „Wiedźmy”, której autorem jest  Roald Dahl (znany jako twórca bestsellerowej „Fabryki czekolady”).

Uczennice przedstawiają, dzieciom z klas IV, opracowane małe formy teatralne. Wszystko dzieje się na lekcjach j. polskiego lub godzinach wychowawczych. Nad przebiegiem i prawidłową realizacją tej akcji czuwają nauczyciele z biblioteki i poloniści.

 Wydarzeniom towarzyszy wystawa plastyczna przygotowana przez „nasze wiedźmy”.

Dzień Babci i Dziadka

Zaproszenie

Dyrekcja,  Nauczyciele i  Uczniowie  Szkoły Podstawowej  Nr 112

        Im. Marii Kownackiej  –  z okazji Dnia Babci i Dziadka

 serdecznie zapraszają  na występ  –  21 stycznia  o godz. 12.00

      wszystkie  Babcie, Dziadków,  Rodziców  i  ich  Przyjaciół.

Występ odbędzie się w Sali  Widowiskowej  BOK-u przy ul. Głębockiej 66

Uczniowie z grupy artystycznej zaprezentują  2   krótkie  spektakle:

„Florek i niepodległość”  oraz  ‘Wigilia na dworcu”

   Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wspaniałych wrażeń.

Zima w Mieście

„Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 2 stycznia 2019 roku zostały przekazane, za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl), informacje o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do Warszawskiego  Programu „Zima w Mieście” 2019.

Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do  Programu ”Zima w Mieście” 2019 proszeni są o potwierdzenie, w terminie od 3 stycznia 2019 roku, od godz. 10:00  do 10 stycznia 2019 roku do  godz. 12:00 woli uczestnictwa w ww. Programie – poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w  której uczeń został zakwalifikowany – pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.) karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem przelewu.  Uczniowie zwolnieni  w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Zima w Mieście” 2019.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w dniu 14 stycznia br. zgodnie z harmonogramem zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019 dostępnym na stronie www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl oraz stronach internetowych placówek.”

Uczyć – nie tylko na lekcjach

Uczyć można nie tylko poprzez zajęcia dydaktyczne. W naszej szkole 21 grudnia był dniem bez takich zajęć. Od rana w klasach odbywały się wigilie, a następnie uczniowie, zgodnie z kilkuletnią tradycją, oglądali szkolne jasełka, przygotowane przez uzdolnionych artystycznie kolegów pod kierunkiem nauczycieli.

Nietypowe jasełka zatytułowane „Wigilia na dworcu” – to historie kilkorga dzieci, które z różnych powodów zjawiają się na dworcu, aby „przeczekać wigilię”. Ich rozmowy ukazujące trudne relacje ze światem dorosłych przerywane są śpiewaniem, a właściwie odgrywaniem pieśni bożonarodzeniowych, które są świadectwem, że ludzka natura nie zmieniła się od czasów narodzin Jezusa do dziś. Że wciąż rządzi nami egoizm, pozory dobra i wygodnictwo. I najlepiej dostrzegają to dzieci, bo właśnie one mają największą wrażliwość. A więc – warto je uczyć nie tylko na lekcjach. Bo jeśli naukę przyswaja się nie tylko umysłem, lecz także sercem – zostaje w nas na długo.

Scenariusz – Ewa Gostkowska

Inscenizacja i muzyka – Michał Szulakowski

Jasełka będzie można obejrzeć w Sali Teatralnej BOK-u przy ul. Głębockiej. Dokładny termin zostanie podany w zaproszeniu.