Terapeuta – rewalidator

Agnieszka Gradowska - pracuje wg indywidualnych godzin, dopasowanych do ucznia i planu lekcji.