Pedagog

Godziny pracy w r. szkolnym 2018/2019:

mgr Monika Modrzewska – psycholog/pedagog

poniedziałek   8:00 – 12:00

wtorek      8:00 – 12:00

środa         10:00 – 15:30

czwartek 10:30 – 17:00

piątek       10:00 – 15:00


mgr Edyta Górniak-Pomykała – pedagog

poniedziałek   11:30 – 16:30

wtorek       10:00 – 15:00

środa         8:00 – 14:00

czwartek            8:00 – 14:00

piątek        8:00 – 14:00

 

W zakładkach Pedagog-Profilaktyka i Pomoc materialna zostały przedstawione wiadomości nt m.in jednych z najważniejszych obowiązków pedagogów.

W naszej szkole pedagodzy także prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe  – To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym np. różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania albo/i potrzebującym pomocy. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Szkoła z Klasą