Pedagog

Godziny pracy w r. szkolnym 2017/2018:

mgr Monika Modrzewska – psycholog/pedagog

pon. 8.00 – 12.00
wt.  8.00 – 12.00
śr. 10.30 – 16.30
czw.  10.00 – 15.00
pt. 8.00 – 14.00


mgr Edyta Górniak-Pomykała – pedagog

pon. 10.00 – 15.00
wt.  10.00 – 15.00
śr. 8.00 – 13.00
czw.  8.00 – 13.00
pt. 10.30 – 15.30

 

W zakładkach Pedagog-Profilaktyka i Pomoc materialna zostały przedstawione wiadomości nt m.in jednych z najważniejszych obowiązków pedagogów.

W naszej szkole pedagodzy także prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe  – To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym np. różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania albo/i potrzebującym pomocy. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.