PIK – SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

 

**************************************************************************

Regulamin projektu

https://cloud6p.edupage.org/cloud/REGULAMIN_PROJEKTU.pdf?z%3AicCjx2t%2F7zrdpmASFFvSJVXYw0CcArq8RwwOXhACmavIpy8EO6zLUVfw5qibA1jC

 

Projekty EFS – Projekty rozwoju doradztwa zawodowego

https://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

 http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

*************************************************************************

Projekt ,,Sięgnij po więcej!’’ realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  Realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie zdolności do zatrudnienia.

W ramach projektu 

w Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie

został utworzony

Punkt Informacji i Kariery

W Punkcie Informacji i Kariery będziemy wspierać uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych, poznawaniu siebie, odkrywaniu swoich mocnych stron, predyspozycji zawodowych. Rodziców będziemy wspierać w tym, aby nie wątpili, że są pierwszymi i najlepszymi doradcami swoich dzieci. Podpowiemy, gdzie szukać informacji o szkołach, ich specyfice oraz wskażemy miejsca, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc doradczą na terenie m.st. Warszawy.

Projekt PIK – SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

 adresowany jest do uczniów klas

7 i 8 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

PIK prowadzą:

Dariusz Bereszczyński – psycholog

Izabela Woszczek – pedagog, doradca zawodowy      

 

PUNKT INFORMACJI I KARIERY

DYŻURY

Izabela Woszczek                                                                                                                     

16.10.2020 r. – 16.40 – 18.55                                                 

26.10.2020 r. – 16.40 – 18.55               

 

Dariusz Bereszczyński      

7.10.2020 r.  15.00 – 16.30

21.10.2020 r. – 15.00 – 16.30                                                      

Prosimy o  umawianie się na spotkanie za pośrednictwem platformy Librus

 

 

 

 

 

 

    

Szkoła z Klasą