Profilaktyka

STRAŻ MIEJSKA

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Programy przygotowane przez Straż Miejską adresowane są  w  dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści  i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Przedstawiciel Straży Miejskiej realizuje w naszej szkole następujące programy profilaktyczne:

 „Bezpieczni ze Strażą Miejską”
program dla dzieci z grup 0 –  2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Umiem wezwać pomoc  (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych   w sytuacji zagrożenia).
2. Zasady bezpiecznej zabawy (wspólne ustalanie i ćwiczenie zasad niezbędnych
dla bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, w szkole, na podwórku).

„Wiem co robić, kiedy jestem sam”
program dla uczniów klas I;  3 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Bezpieczna droga do szkoły (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego  po drodze).
2. Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).
3. Czy pies musi ugryźć? (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).

„Uczymy się żyć bez przemocy”
program dla uczniów klas II ; 1  godzina zajęć dla jednej klasy;
Zakres tematyczny: kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie
z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.

„Jestem strażnikiem przyrody”
program dla uczniów klas III ;  2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Skąd się biorą góry śmieci.
2. Przyjaciele zwierząt.

„Bezpieczeństwo w sieci”
program dla uczniów klas IV; 1 godzina lekcyjna dla jednej klasy;
Zakres tematyczny zajęć: komunikatory internetowe i zawieranie znajomości przez Internet – zasady bezpieczeństwa, bezpieczne korzystanie z Internetu.

 „Jestem ostrożny”
program dla uczniów klas V;  2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.
Tematy do realizacji:
1. Znaleziska – niewybuchy.
2. Fajerwerki a dobra zabawa.

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21

Zespół socjoterapii i profilaktyki społecznej prowadzi  w wybranych klasach zajęcia warsztatowe o tematyce:

  1. Terapia baśnią.
  2. Integracja zespołu klasowego.
  3. Profilaktyka zachowań agresywnych.
  4. Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

 

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel”

„Lekcja na czterech łapach. Podróże z Feliksem”.

Nasza  szkoła  współpracuje  z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel”.  Co roku terapeuci Fundacji Przyjaciel, wraz  z psami, goszczą  w klasach pierwszych. Realizując  autorski program „Lekcja na czterech łapach. Podróże z Felixem” przedstawiają oni dzieciom zasady opieki nad zwierzętami najczęściej spotykanymi
w domach: psami, kotami, chomikami i królikami. Dzieci poznają zwyczaje  i potrzeby zwierząt. Spotkania są także okazją do zabawy i bliskiego kontaktu
z psami terapeutami. Każde dziecko  otrzymuje książeczkę, w której podane są dodatkowe informacje niezbędne do opieki nad zwierzętami.  Nauczyciele otrzymują płytę CD
ze scenariuszami zajęć z zakresu opieki i sposobów   postępowania z psami i kotami.

Procter & Gamble

„Między nami, kobietkami”

Nasza placówka od kilku lat uczestniczy w programie  „Między nami kobietkami”.
Program przeznaczony jest dla dziewcząt klas szóstych i stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie przyroda. Program  stworzono  przy  współpracy  recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, ginekologów i psychologów. Jest on wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MEN do użytku szkolnego.

Obejmuje działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o:
· dojrzewaniu i zachodzących zmianach,
· anatomii człowieka,
· menstruacji,
· higienie,
· zdrowiu,
· napięciu i lękach okresu dojrzewania.
Cele programu:
· zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian    fizycznych  i   emocjonalnych  zachodzących w okresie dojrzewania,
· przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju,
· zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem,
· uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość
o swoje ciało i postępowanie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.

Uczestniczki programu otrzymały specjalne zestawy edukacyjne. Program od ponad 10 lat funkcjonuje w całej Polsce.