Programy w szkole:

W roku 2013/2014 obecnie w szkole prowadzone są następujące programy jak:
1) Szkoła Bezpiecznego Internetu,
2) Program Mleko,
3) Wars i Sawa,
4) Ćwiczyć każdy może,
5) SKO,
6) Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.