Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Sylwia Bednarczyk – Przewodnicząca RR
Magdalena Malec – Zastępca RR
Kamila Supińska – Skarbnik RR
Kinga Pełka – Sekretarz RR
Aneta Zuchowska – Członek d/s Świetlicy Filia i Zaułek RR
Iwona Jarkiewicz – Członek RR

 

 

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 31 1160 2202 0000 0001 6976 1692

w tytule: „Imię i Nazwisko ucznia, klasa”

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi  50 zł.

 

KONTAKT

E-MAIL:           radarodzicow112@wp.pl      

LIBRUS:           Adresat: Szkolna rada rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW: regulaminRR

DOKUMENTY

Rozliczenie wydatków finansowych za rok 2016/17

– Preliminarz wydatków na rok szkolny 2017/2018  PRELIMINARZ
– RR wydatki vs. plany na rok szkolny 2017/2018 RR_aktywności 2017/2018

 

Konkurs Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą