Rekrutacja do klas II-VI

Rekrutacja do starszych klas (II-VI) odbywa się w tradycyjny sposób- aby zgłosić dziecko należy wypełnić kartę zapisu dostępną w zakładce „Dokumenty” i dostarczyć do sekretariatu. Do szkoły „z urzędu” przyjmowane są dzieci rejonowe, natomiast dzieci spoza rejonu przyjmowane są na wolne miejsca za zgodą dyrektora szkoły. W przypadku dzieci spoza rejonu rodzice do formularza dołączyć muszą podanie z uzasadnieniem swojej prośby. W zakładce „obwód szkoły” można znaleźć wykaz ulic należących do obwodu naszej szkoły. Karty będą dostępne na stronie szkoły od 24.02.2015r.