Rekrutacja do klas II-VIII

Rekrutacja do starszych klas (II-VIII) dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły odbywa się w tradycyjny sposób – aby zgłosić dziecko należy wypełnić kartę przyjęcia dostępną w zakładce „Dokumenty” i dostarczyć do sekretariatu wraz z aktem urodzenia dziecka (do wglądu).

W przypadku dzieci spoza rejonu należy wypełnić podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem, tylko i wyłącznie na druku szkolnym. Druk dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.

Do szkoły „z urzędu” przyjmowane są dzieci rejonowe, natomiast dzieci spoza rejonu przyjmowane są na wolne miejsca za zgodą dyrektora szkoły.

Szkoła z Klasą