Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

 

Drodzy Kandydaci do Oddziałów Dwujęzycznych

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych naszej szkoły odbędzie się

6 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 w sali F101.

Kandydaci, przystępują do sprawdzianu w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny umieszczony najwyżej na liście preferencji kandydata – w szkole pierwszego wyboru (w systemie elektronicznej rekrutacji jest informacja, która to szkoła). Prosimy o przybycie o godz. 8:30. Kandydat powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych-podstawa prawna

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14255_oddzialy-dwujezyczne-w

 

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14472_zasady-przyjec-do-klas

 

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14470_harmonogram-dzialan

 

Wykaz szkół podstawowych organizujących oddziały dwujęzyczne (klasy VII) w roku szkolnym 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14401_wykaz-szkol

 

Informacja dla rodziców – rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018 – kontakty telefoniczne

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14402_informacja-dla-rodzicow