Rekrutacja do klasy czwartej sportowej

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 23.03 do 27.03 złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły (w okresie zawieszenia zajęć sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 8.00-16.00).

Próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów do przyjęcia odbędzie się 1 kwietnia o godz. 10.00 (zbiórka o 9.30- rozgrzewka) na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 368, ul. Ostródzka 175.

Osoby, które nie złożą dokumentów w terminie nie zostaną dopuszczone to próby sprawnościowej.

Osoby, które nie przystąpią do próby sprawności fizycznej nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Szczegółowe zasady przyjęć oraz harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego znajdują się w załączonym pliku. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem oraz o przestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie.

Wnioski o przyjęcie będą dostępne także w sekretariacie szkoły.

Wszelkich informacji dotyczących próby sprawnościowej oraz oddziału sportowego udziela pan Kamil Hentka, nauczyciel wychowania fizycznego.

Natomiast na pytania dotyczące procesu rekrutacji odpowiadają pracownicy administracji.

O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać się mogą zarówno uczniowie naszej szkoły jak i innych szkół. Zainteresowane osoby z innych placówek zapraszamy  do wzięcia udziału w rekrutacji, która odbywa się na podobnych zasadach jak dla uczniów naszej szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej

Wzory oświadczeń

Zasady rekrutacji do klasy czwartej sportowej

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej o profilu lekkoatletyka

Szkoła z Klasą