Rekrutacja do klasy czwartej sportowej

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 23.03 do 18.05  przesłać wymagane dokumenty na adres mkacprzak@sp112.waw.pl (skan/zdjęcie).

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się w terminie od 23 do 27 maja. Dokładny dzień zostanie podany po powrocie uczniów do szkoły.

Osoby, które nie złożą dokumentów w terminie nie zostaną dopuszczone to próby sprawnościowej.

Osoby, które nie przystąpią do próby sprawności fizycznej nie biorą udział w procesie rekrutacji.

Szczegółowe zasady przyjęć oraz harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego znajdują się w załączonym pliku. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem oraz o przestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie.

Wnioski o przyjęcie będą dostępne także w sekretariacie szkoły.

Wszelkich informacji dotyczących próby sprawnościowej oraz oddziału sportowego udziela pan Kamil Hentka nauczyciel wychowania fizycznego.

Natomiast na pytania dotyczące procesu rekrutacji odpowiadają pracownicy administracji.

O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać się mogą zarówno uczniowie naszej szkoły jak i innych szkół. Zainteresowane osoby z innych placówek zapraszamy  do wzięcia udziału w rekrutacji, która odbywa się na podobnych zasadach jak dla uczniów naszej szkoły.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej o profilu lekkoatletyka

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej – rekrutacja uzupełniająca

Zasady rekrutacji do klasy czwartej sportowej – NOWE

Wzory oświadczeń

 

 

Szkoła z Klasą