Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Oddziały przedszkolne

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/14307_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/14306_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/14265_dyzury-wakacyjne-w

Szkoła Podstawowa

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14311_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14310_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkolach

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14309_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach