Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Informacje dotyczące kryteriów i zasad rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 zostały zamieszczone pod linkami :

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18009_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

 

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka:

  • przedszkola i szkoły podstawowe: Mirosław Urbański

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 203

  • przedszkola i szkoły podstawowe: Maria Stasiak – Malarczyk

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 204

  • przedszkola : Irena Papis

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 209

  • przedszkola: Natalia Łęczycka

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 212

  • szkoły podstawowe: Urszula Kamionowska

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 205

Aby zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego należy w terminie podanym w harmonogramie:

– zalogować się na stronie https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi dokumentami oraz oświadczeniami,

lub

-udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”.