Rekrutacja do klasy pierwszej

UWAGA !!!

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły, którzy chcą aby dziecko kontynuowało naukę w Szkole Podstawowej nr 112, składają w tym celu wniosek o kontynuację edukacji w klasie 1  do dnia 24.03.2017 .
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Wniosek w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

Uwaga !!!

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają  do klasy pierwszej  i deklarują  wolę kontynuacji edukacji dziecka w klasie pierwszej szkoły podstawowej mają obowiązek złożyć wypełniony wniosek umieszczony w załączniku

Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji w klasie I szkoły podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej obywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji. Wspomagana jest ona Elektronicznym Systemem Ewidencji podań.

Aby zgłosić dziecko do klasy pierwszej należy w terminie podanym w harmonogramie:

- zalogować się na stronie http://www.podstawowe.edukacja.warszawa.pl/, wypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

lub

-udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

lub

- wypełnić jeden z wniosków i dostarczyć do placówki

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.

Białołęka

  • szkoły podstawowe: Mirosław Urbański 22 614 19 28 wew.203

Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń TYLKO DLA DZIECI SPOZA REJONU można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14309_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach