Rekrutacja do klasy pierwszej

Informacje dotyczące zasad rekrutacji i kryteriów rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły oraz harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 zostały zamieszczone pod linkami:

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/18011_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkol

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/18006_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/18012_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach

 

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka:

  • przedszkola i szkoły podstawowe: Mirosław Urbański

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 203

  • przedszkola i szkoły podstawowe: Maria Stasiak – Malarczyk

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 204

  • przedszkola : Irena Papis

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 209

  • przedszkola: Natalia Łęczycka

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 212

  • szkoły podstawowe: Urszula Kamionowska

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 205

Aby zgłosić dziecko do klasy pierwszej należy w terminie podanym w harmonogramie:

– zalogować się na stronie https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

lub

-udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń TYLKO DLA DZIECI SPOZA REJONU można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”.