Obiady i menu

INFORMACJA – WAŻNE

UWAGA NOWY NUMER KONTA!!!

Nr konta:  02 1910 1048 2205 0007 7616 0001

 Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

1.Obiady, płatności – Szkoła ul. Zaułek:

2. Obiady, płatności – Filia ul.Ostródzka: 

Odwołanie obiadów do godz. 8.30 danego dnia osobiście lub telefonicznie 022-741-62-00 lub 022-741-62-01 wew 152.

Zwrot za obiady – strajk